PIT 2014: Ulga rehabilitacyjna tylko na uzasadnione remonty

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Zbliża się koniec okresu rozliczania PITów. Bardzo przydatna może być dla nas informacja co do ulgi rehabilitacyjnej podczas rozliczania PIT. Ulga rehabilitacyjna stwarza podatnikom wiele problemów. Odliczeniu podlega wiele wydatków, warunek jest taki, że muszą one służyć i ułatwiać egzystencję osobie niepełnosprawnej oraz nie mogą być finansowane – ani zwrócone w żadnej formie – ze środków ZFRON, PFRON, NFZ, ZFŚS ani zakładowego funduszu aktywności.

Ciekawy przypadek…

Podatnik, który jest po amputacji nóg, może odliczyć wydatek na wymianę okien z obniżonymi klamkami – stwierdził dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach. Sprawa dotyczyła podatniczki, która ze względu na swoją niepełnosprawność nie mogła użytkować zwykłych okien. Kobieta mieszkała sama i gdy się poruszała po mieszkaniu bez protez, nie mogła dosięgnąć klamek. W związku z tym postanowiła wymienić okna na nowe. Za remont, który kosztował 2,5 tys. zł, zapłaciła z własnej kieszeni.

Podatniczka, która utrzymywała się z renty socjalnej, chciała odliczyć ten wydatek w zeznaniu podatkowym za 2014 r. Taką możliwość daje ustawa o PIT. Z ulgi rehabilitacyjnej mogą korzystać niepełnosprawni i osoby, na których utrzymaniu pozostają osoby niepełnosprawne (pod warunkiem że dochód niepełnosprawnego w roku podatkowym nie przekroczył 9120 zł).

Co ulega odliczeniu?

Odliczeniu podlega wiele wydatków, warunek jest taki, że muszą one służyć i ułatwiać egzystencję osobie niepełnosprawnej oraz nie mogą być finansowane – ani zwrócone w żadnej formie – ze środków ZFRON, PFRON, NFZ, ZFŚS ani zakładowego funduszu aktywności.

Podatniczka przejrzała obszerny katalog odliczeń przewidzianych w ustawie i uznała, że wymiana okien mieści się w ramach wydatków na adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

Problemy problemy…

Problem polegał na tym, że art. 26 ust. 7a pkt 1 ustawy o PIT, na który się powołała, jest sformułowany ogólnie i mówi tylko tyle, że wydatek musi być poniesiony stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Kobieta postanowiła się upewnić, czy dyrektor izby skarbowej podziela jej punkt widzenia i czy rzeczywiście ma prawo skorzystać z ulgi, odliczając w całości kwotę wydaną na remont.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach potwierdził, że w tym indywidualnym wypadku wymiana okien jest wydatkiem, o którym mowa w art. 26 ust. 7a pkt 1 ustawy o PIT. Służy ona bowiem poprawie egzystencji podatniczki, a nie poprawieniu standardu mieszkania – stwierdził. Gdyby chodziło o poprawę standardu, to odliczenie nie byłoby możliwe, bo ulga rehabilitacyjna nie jest ulgą remontową.

Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 26 marca 2015 r., nr IBPBII/1/4511-58/15/BP

Autor: Patrycja Dudek

Koszyk
Scroll to Top