OK Senior

Ideą certyfikatu OK SENIOR jest wskazanie tych firm, dla których wysoki standard obsługi klientów senioralnych jest ważny. Znak Jakości OK Senior wpisuje się w najważniejsze strategie polityki senioralnej i srebrnej gospodarki Polski oraz krajów Unii Europejskiej. W marcu br. Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej zaprezentował OK SENIOR w Komisji Europejskiej jako pierwszy system certyfikacji produktów i usług dla osób starszych w Europie.

Jak wynika z danych GUS, udział osób powyżej 60 roku życia w całkowitej wartości zakupów dokonywanych przez polskie gospodarstwa domowe wynosił w 2015 roku aż 30 proc, a portfel nabywczy polskiego emeryta to ponad 121 mld rocznie w skali kraju. GUS szacuje, że za dwadzieścia lat ponad 10 mln Polaków będzie po 60. roku życia, co będzie stanowiło ponad 27 proc. populacji. Przekłada się to na potencjał, jaki niesie ze sobą gospodarka senioralna, a usługi dla starszej populacji społeczeństwa będą rozwijały się dynamicznie. Duże firmy takie jak Orange jest przykładem firmy, która zauważyła potrzeby seniorów i otworzyła nowy rozdział definiowania rynku dóbr i usług umożliwiając tej grupie klientów identyfikację dobrej usługi.

Prognozy demograficzne wyraźnie pokazują, że społeczeństwo się starzeje. Za tym idzie też rynek – firmy zdają sobie sprawę, że rynek usług i ofert przygotowywanych z myślą o seniorach wart jest w Polsce miliardy złotych. Naturalnie odpowiedzą na to jest coraz więcej ofert dedykowanych seniorom. Jednak niektóre z nich kończą się na idei. W praktyce okazuje się, że to wyłącznie chwyt marketingowy. Do tej pory nie było wyznaczników poziomu jakości na rynku usług i towarów dla seniorów i ich rodzin, które pokazywałyby, co jest bezpieczne i przystępne dla osób starszych. Postanowiliśmy to zmienić. Chcemy upowszechnić znak jakości OK SENIOR w różnych branżach i dziedzinach tak, aby osoby starsze mogły łatwo rozpoznawać dobre oferty i dobre usługi specjalnie dla nich przygotowane oraz sprawdzone przez niezależny podmiot certyfikujący – mówi Marzena Rudnicka, Prezes KIGS

Program certyfikacji OK SENIOR we współpracy z Krajowym Instytutem Gospodarki Senioralnej chce pokazać potencjał rynku usług senioralnych nie tylko w Polsce, ale również za granicą (współpracuje z Komisją Europejską przy definiowaniu usług i produktów najwyższej jakości, których klientem może być osoba starsza).

Znak Jakości OK Senior, rekomendowany przez Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej certyfikuje najlepsze produkty i usługi przeznaczone dla klientów po 60 roku życia.

Po raz pierwszy został zastosowany ponad rok temu w placówkach opieki oraz w domach seniora. Chcemy pokazać, że Znak Jakości OK Senior posiadają nie tylko te największe firmy, takie jak Orange, Medicover, Medisystem a również te mniejsze mają szanse wyróżnić się pozytywnie spośród konkurencji oraz mieć sprawdzone i nadzorowane usługi dla klientów 60+. W tej chwili szukamy firm z poszczególnych branż jako przykłady dobrych praktyk w obsłudze Seniorów.

Nadaniem Znaku Jakości OK SENIOR może pochwalić się podmiot, który oferuje usługi i produkty przeznaczone dla Klienta Seniora.

Wprowadzenie znaku OK SENIOR pozwala Seniorom i ich rodzinom na szybką identyfikację tych ofert, które zostały zbadane i podlegają nadzorowi, jak również widnieją w wykazie certyfikowanych dóbr i usług.

Koszyk
Scroll to Top