O współczesnym pokoleniu Seniorów…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

POKOLENIE BABY BOOMERS

Osoby powyżej 50. roku życia stanowią 34,8% populacji Polski. A osób urodzonych w latach 1946-1964 w Polsce jest w chwili obecnej około 6 milionów. Pracowników w tym wieku będzie przybywało. Mają na to wpływ m.in. wydłużenie wieku emerytalnego, fakt, że w przeciągu najbliższych lat w wiek 50+ będą wchodzić roczniki wyżu demograficznego z lat 60 i 70-tych, starzenie się społeczeństwa, zmniejszona umieralność, wydłużenie się przeciętnego trwania życia. Wobec tego warto poznać charakterystykę pracowników 50+, która wynika z etapu rozwoju zawodowego, na którym się znajdują. Ona bowiem będzie implikowała formy rozwojowe, które będą najbardziej odpowiednie dla tej grupy wiekowej

Wciąż są aktywni zawodowo

Najstarsi mają 70 lat, najmłodsi 53. Wielu z nich wciąż pracuje. Jednak pomiędzy najstarszymi i najmłodszymi istnieje pewna różnica. Młodsi przedstawiciele tej grupy nie osiągnęli jeszcze wieku emerytalnego, więc ustawowo są zobowiązani do aktywnego uczestniczenia w rynku pracy. Seniorzy mogą już odejść na emeryturę, ale część z nich wciąż pozostaje na rynku pracy. W niektórych branżach brakuje specjalistów w związku z czym pracodawcy są zainteresowani dalszą współpracą
z doświadczoną kadrą. Istotnym powodem kontynuowania pracy zawodowej jest często również wysokość emerytur, a w przyszłości kwestia ta stanie się jeszcze bardziej znacząca.

Mają bardzo duże doświadczenie

Gdyby wysłać pokolenie Baby Boomers na zasłużoną lub wymuszoną emeryturę, pozostałaby pustka. Swoją obecnością roczniki 1943-1960 wnoszą wiele na rynek pracy. Przede wszystkim są doświadczonymi pracownikami. I choć nie posiadają tak gruntownego wykształcenia ich kompetencje wynikają z praktyki. Co jeszcze wiąże się z dużym doświadczeniem przedstawicieli tego pokolenia?
Z pewnością:

    • Znajomość procedur i dobrych praktyk
    • Lepsza kalkulacja ryzyka
    • Sprawniejsze rozwiązywanie problemów
    • Bardziej precyzyjne ustalanie priorytetów
    • Znajomość reguł funkcjonowania w zespole, w środowisku zawodowym.

To od nich młodsze osoby mogą się uczyć, jak wykorzystać w praktyce wiedzę, którą zdobyły na studiach. Baby boomers zazwyczaj są ekspertami w dziedzinach, którymi się zajmują. Mają też większą skłonność do dzielenia się wiedzą i mówienia o swoich doświadczeniach.

Mogą być wzorami

Baby Boomersi posiadają większą pokorę wobec życia. Mają dystans do siebie i otaczającego środowiska. Zazwyczaj są to osoby, które zaakceptowały swój status. Nie martwią się już tak bardzo tym, czego nie udało się zrealizować, a raczej cieszą się osiągnieciami i dążą do stabilizacji. Szanują pracę, która jest dla nich wartością samą w sobie. Wiąże się to z przywiązaniem do miejsca pracy i pracodawcy.

Są wytrwali

Baby boomers są bardziej stateczni i ustatkowani, ale też konsekwentni w swoich działaniach. Krok po kroku podążają w kierunku osiągnięcia celu, nawet tego odległego. Na tym etapie rozwoju zawodowego mogą się też bardziej skoncentrować na działaniach, które podejmują.

Przyswajają aktywnie wiedzę

Przedstawiciele tej grupy wiekowej poszukują informacji w źródłach tradycyjnych (książki, prasa, biblioteki). Przetwarzają je głęboko i gruntownie, a następnie starają się wszystko zapamiętać, a nie zmagazynować na twardym dysku komputera. Ich wiedza jest bardziej kompleksowa w danej dziedzinie, mimo iż być może dotyczy mniejszej liczby obszarów.

Ale..

Pokolenie Baby boomers, tak samo, jak każde inne, nie jest wolne od wad. Jego przedstawiciele trudniej uczą się obsługi najnowszych technologii, chociaż większość opanowała choć podstawowe funkcje komputera. Wiąże się to z ogólnie mniejszą skłonnością do wprowadzania zmian i podejmowania ryzyka. Może się również pojawić mniejsze zaangażowanie w wykonywaną pracę w związku z nowymi rolami, w które wchodzą osoby 50+ (np. rola dziadka, babci). Pewną trudnością może być funkcjonowanie w młodszym zespole z racji zbyt dużej skłonności do udzielania rad. Wszystkie te słabsze strony można jednak przekuć na zalety. Na przykład fakt, że osoby 50+ mają mniejsze kompetencje w zakresie posługiwania się komputerem daje możliwość wprowadzenia w firmie intermentoringu. Podobnie nadmierna chęć uczenia młodszych pracowników może zostać skanalizowana dzięki formule mentoringu. Mniejsza chęć podejmowania nowych wyzwań i angażowania się w życie firmy może zaowocować nowymi formami czasu pracy (np. elastyczny czas pracy, praca na pół etatu).

Koszyk
Scroll to Top
Skip to content