Choroby neurodegeneracyjne – co kryje się za tą tajemniczą nazwą?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Choroby neurodegeneracyjne to ogólny termin obejmujący szereg schorzeń, które najbardziej wpływają na układ nerwowy i neurony w ludzkim mózgu. Choroby neurodegeneracyjne stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia człowieka. Te zależne od wieku zaburzenia stają się coraz bardziej powszechne, częściowo z powodu znaczącego I zauważalnego starzenia się społeczeństwa w ostatnich latach.

Neurony są budulcem układu nerwowego, który obejmuje mózg i rdzeń kręgowy. Neurony zwykle nie rozmnażają się ani nie potrafią się odradzać, więc kiedy ulegną uszkodzeniu lub umrą, organizm nie będzie mógł ich zastąpić.

Choroby neurodegeneracyjne są nieuleczalnymi i wyniszczającymi schorzeniami, które powodują postępującą degenerację i / lub śmierć komórek nerwowych. Powoduje to problemy z ruchem (zwane ataksjami), funkcjonowaniem umysłowym (zwane demencją) oraz wpływa na zdolność osoby do poruszania się, mówienia i oddychania. Zaburzenia neurodegeneracyjne dotkliwe są dla całych rodzin – schorzenia te nie są łatwe do diagnozowania oraz leczenia ani dla jednostki, ani dla jej bliskich. Schorzenia te mają zróżnicowaną patofizjologię.

Przykłady chorób neurodegeneracyjnych to:

  • Choroba Alzheimera i inne zaburzenia związane z demencją
  • Choroba Parkinsona
  • Choroba prionowa
  • Choroby neuronu ruchowego
  • Choroba Huntingtona
  • Rdzeniowy zanik mięśni

Etiologia

Niektóre zaburzenia neurodegeneracyjne są spowodowane dziedzicznymi zmianami genetycznymi. Te zaburzenia występują w rodzinach, a więc wadliwy gen jest przenoszony z rodziców na ich dzieci. Np. Choroba Huntingtona i rzadkie przypadki choroby neuronu ruchowego i choroby Alzheimera. Większość zaburzeń neurodegeneracyjnych wynika z połączenia czynników genetycznych i środowiskowych. To sprawia, że trudno jest przewidzieć kiedy i w jaki sposób rozwinie się choroba.

  • W przypadku niektórych schorzeń zidentyfikowano specyficzne zmiany genetyczne, które zwiększają ryzyko choroby, jednak w większości przypadków wpływ genetyczny na zaburzenia neurodegeneracyjne nie jest dobrze poznany.
  • Czynniki środowiskowe również przyczyniają się do zaburzeń neurodegeneracyjnych. Np. istnieją dowody łączące chorobę Parkinsona z długotrwałym narażeniem na pestycydy, toksyny i chemikalia.
  • Największym znanym czynnikiem ryzyka wielu chorób neurodegeneracyjnych jest wiek.

Diagnoza

Choroby neurodegeneracyjne są często przedstawiane jako odrębna jednostka, jednak mają bardzo wiele cech wspólnych. Żadne z zaburzeń neurodegeneracyjnych nie ma doskonałej dokładności diagnostycznej, a neuropatologia pozostanie złotym standardem w dającej się przewidzieć przyszłości.

Badanie heterogeniczności choroby podczas sekcji zwłok jest kluczem do zrozumienia rozbieżności między diagnozami klinicznymi i patologicznymi. Jest to koncepcja krytyczna, ponieważ podejmuje się wiele wysiłków w celu opracowania biomarkerów do diagnozowania tych chorób i monitorowania postępu choroby w badaniach klinicznych

Leczenie

Obecnie nie ma leków zapobiegających chorobom neurodegeneracyjnym lub leczących je.

• Leki łagodzące objawy mogą być bardzo skuteczne. Inne podejścia do radzenia sobie z objawami i utrzymywania codziennych czynności obejmują fizjoterapię, terapię mowy, terapię zajęciową i psychiatrię. Podejście multidyscyplinarne jest zwykle stosowane w celu poprawy jakości życia osób z zaburzeniami neurodegeneracyjnymi.

• Trwają badania mające na celu znalezienie nowych metod leczenia zaburzeń neurodegeneracyjnych. Jedna z najbardziej obiecujących metod leczenia wykorzystuje komórki macierzyste do zastąpienia obumarłych neuronów. Przy tak wielu błyskotliwych umysłach pracujących nad leczeniem, miejmy nadzieję, że wkrótce pojawi się realna pomoc dla osób z tymi schorzeniami.

 (513)    (0)

To nie koniec! Czytaj dalej:

Koszyk
Scroll to Top
Skip to content