SZTUKA OPIEKI NAD OSOBĄ STARSZĄ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Część 1

Na skutek ogromnych postępów medycznych , w ostatnich dziesięcioleciach nastąpił znaczny wzrost średniej długości życia ludzkiego. Coraz liczniejsza grupa osób może się cieszyć zdrowiem i sprawnością w podeszłym wieku. Ale wciąż są wśród nas osoby, które walczą z chorobą , niedołęstwem. Dlatego coraz większej wagi nabiera problem utrzymania sprawności i zdrowia ludzi starszych. W szybkim tempie rozwija się gernatologia, geriatia i profilaktyka geriatryczna.

Gernatologia– bada procesy starzenia się u wszystkich istot żywych, a u ludzi zajmuje się również związanymi ze starością problemami natury psychologicznej, socjalnej i ekonomicznej.

Geriatria– to medycyna starości, leczenia chorób i niedołęstwa wieku starczego.

Profilaktyka geriatryczna– to zapobieganie. Uczy jak unikać niedołęstwa starczego, jak postępować i żyć , by możliwie jak najdłużej zachować sprawność i zdrowie.

Organizm człowiek w ciągu życia wciąż się zmienia. Wiek starczy ma swoje specyficzne problemy i odrębną patologię. Zmiany następują we wszystkich układach, ich wydolność wyraźnie się obniża. Przychodzi czas, w którym każda starsza osoba powinna zostać otoczona opieką. Obserwacja i opieka powinna być prowadzona w sposób bardzo dyskretny i delikatny, tak by nie wzbudzić w starszym człowieku mylnego przekonania , że jest on już niedołężnym, bezużytecznym i stanowi tylko ciężar dla rodziny lecz nadal jest kochany i potrzebny.

Sztuka opieki nad człowiekiem starym przede wszystkim polega na tym, by w sposób dyplomatyczny zabezpieczyć zarówno jego samego, jak i otoczenie przed skutkami jego nieporadności i roztargnienia.

Bardzo ważną rzeczą jest odpowiednie zorganizowanie czasu osobie starszej. Praca i ruch przeciwdziałają starzeniu się i niedołęstwu, ożywiają psychikę , polepszają samopoczucie. Warto wykorzystać posiadane przez starszą osobę umiejętności, tak by zmobilizować ją do działania. Wprowadzanie nowych zajęć   nieadekwatnych, często tak do stanu fizycznego jak i umysłowego może okazać się zbyt trudne i zniechęci do jakiegokolwiek wysiłku.

Pamiętajmy, że dla osoby starszej dom to ostoja, miejsce, w którym   powinna znaleźć spokój i bezpieczeństwo. Miejsce, w którym jest seniorem, a nie zawadą.

Zapraszamy do zapoznania się z ciekawym artykułem na temat długowieczności i sprawdzonych sposobów na nią pod linkiem:  http://tnijurl.com/sekrety_dlugowiecznosci/ 

Koszyk
Scroll to Top